Dożynki Wiejskie w Długołęce

W sobotę, 26 sierpnia 2017 roku, odbyły się Dożynki Wiejskie w Długołęce, które tradycyjnie rozpoczął barwny korowód dożynkowy. W orszaku dożynkowym, prowadzonym przez siewcę i żeńców uczestniczyli starostowie dożynek, poczet sztandarowy miejscowej OSP, zespoły śpiewacze „Strzelce” i „Klonowianki”, kapela „Witaszewiacy”, leśnicy oraz mieszkańcy sołectwa. Na końcu korowodu jechał sprzęt rolniczy, zarówno ten funkcjonujący w dawnych czasach, jak i ten nowoczesny. Czytaj więcej o Dożynki Wiejskie w Długołęce

Dożynki w Strzelcach

Dożynki to piękne rolnicze święto wpisane w tradycję naszego regionu, która jest wiecznie żywa i miejmy nadzieję, że długo jeszcze będzie pielęgnowana.

Zgodnie z miejscowym zwyczajem obchody Święta Plonów STRZELCE 2017 rozpoczęła uroczysta Msza św. w intencji rolników w Kościele św. Trójcy w Strzelcach, podczas której ksiądz prałat Stanisław Pisarek, wspólnie z księdzem Piotrem Piekarskim, poświęcił chleb dożynkowy i piękne wieńce przygotowane przez poszczególne sołectwa. Czytaj więcej o Dożynki w Strzelcach

Awans zawodowy nauczycieli

W dniu 26 lipca 2017 roku w Urzędzie Gminy Strzelce odbył się egzamin dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Do egzaminu przystąpiło 2 nauczycieli kontraktowych, którzy po spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych i odbyciu stażu zakończonego pozytywną oceną złożyli wniosek (wraz z wymaganą dokumentacją) o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego, a mianowicie: Czytaj więcej o Awans zawodowy nauczycieli